2020-116-Koranavirüs Nedeniyle Bazı Etkinliklerin Ertelenmesine Yönelik Ek Tedbirler Genelgesi

Tarih              : 12.10.2020

Sayı                : 2020-116

Konu             : Koranavirüs Nedeniyle Bazı Etkinliklerin Ertelenmesine Yönelik Ek Tedbirler Genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 02.10.2020 tarih 89780865-153-16230 sayılı “Koranavirüs Ek Tedbirler” konulu Genelgede, Sağlık Bakanlığı’nın 01.10.2020 tarih 13588366/149/1604 sayılı yazısı ve Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı doğrultusunda, mevsimsel etkiler de göz önünde bulundurularak;  

  • 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin (toplantılar dahil) ertelenmesi gerektiği,
  • Vali ve Kaymakamlar tarafından yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72. Maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması gerektiği,

  Belirtilmektedir.

Bir cevap yazın