2020-114-İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı

Tarih              : 07.10.2020

Sayı                : 2020-114

Konu             : İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapıldı 07.10.2020 tarih 31267 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 06.10.2020 tarih 3064 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 20.02.2017 tarihli ve 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar’da değişiklik yapılmıştır. Buna göre;  

  • İhracatçılara verilecek hususi damgalı pasaportun 2 yıl olan geçerlilik süresi, 4 yıla çıkarılmıştır.
  • Yetkili Bakanlık İçişleri Bakanlığı ile birlikte Ticaret Bakanlığı olarak yeniden belirlenmiştir.
  • Hususi damgalı pasaport müracaat şekline ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Ticaret Bakanlığı’na verilmiştir.
  • Talep formunda eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgiler nedeniyle doğabilecek hukuki sorumluluk; talep formunu imzalayan müracaat sahibi firma yetkilisi, firmayı temsile yetkili kişi/kişiler ve ihracatçı birlikleri genel sekreteri veya yetkilendireceği genel sekreter yardımcısına ait olacağı yönünde değişiklik yapılmıştır.
  • Pasaportu alan firma yetkilileri, pasaportun geçerlilik süresi içerisinde hususi damgalı pasaportu alabilme şartlarından herhangi birini kaybetmeleri durumunda önceden 15 gün iade süresi, bundan böyle hiç beklemeden derhal iade edilmesi yönünde yeniden belirlenmiştir.
  • Pasaport iade yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firma yetkililerine ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmediği tespit edilen firmanın diğer yetkililerine 4 yıl müddetle hususi damgalı pasaport verilmeyecektir.

Bir cevap yazın