2020-112-Güvenlik Protokolü Değişikliği Ve BSMV Beyanı Veren Mükellefler İçin BDP Değişikliğine İlişkin GİB Duyuruları

Tarih              : 05.10.2020

Sayı                : 2020-112

Konu             : Güvenlik Protokolü Değişikliği Ve BSMV Beyanı Veren Mükellefler İçin BDP Değişikliğine İlişkin GİB Duyuruları Gelir İdaresi Başkanlığının İnternet Vergi Dairesi Üzerinden Yapılan 05.10.2020 tarihli duyurularda;  

  • 05.10.2020 tarihinden itibaren Gelir İdaresi Başkanlığına ait internet siteleri ve web servisi uygulamalarında SSL/TLS erişiminde en az TLS 1.2 sürümünün destekleneceği, TLS1.0 ve TLS1.1 desteğinin kapatılacağı, 
  • Ocak/2021 döneminden itibaren Banka Muameleleri Vergisi ve Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefleri tarafından düzenlenen Hizmet Vergisi Beyannamelerine ek bildirimler dâhil edileceği, mükellefler tarafından Ocak/2021 dönemi ve sonrasında verilecek Hizmet Vergisi Beyannamelerinde Banka Muameleleri Vergisi mükellefleri için (Banka Muameleleri Vergisi Ek Bildirimi) tablosunda yer alan bilgilerin, Sigorta Muameleleri Vergisi mükellefleri için ise (Sigorta Muameleleri Vergisi Ek Bildirimi) tablosunda yer alan bilgilerin doldurulmasının talep edileceği, 
  • Yapılacak olan değişiklikler nedeniyle bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin Ocak/2021 dönemi ve sonrasında verilecek beyannameler için güncellenecek olan Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerektiği,

  Açıklanmıştır.

Bir cevap yazın