2020-111-Yıl Sonuna Kadar KDV Oranı İndirilen Bazı Teslim Ve Hizmetlerle İlgili Verilen Son Özelgeler

31.12.2020 TARİHİNE KADAR UYGULANACAK KDV ORANI KONUSUNDA ÖZELGE VERİLEN TESLİM VE HİZMETLER TABLOSU

SIRA31.12.2020 TARİHİNE KADAR  UYGULANACAK İNDİRİMLİ KDV ORANI  KONUSUNDA  ÖZELGE VERİLEN TESLİM VE HİZMETLERKDV ORANI
TABİ OLDUĞU KDV ORANI (%)ÖZELGELERE GÖRE 31.12.2020 TARİHİNE KADAR UYGULANACAK KDV ORANI (%)
1Öğrenci Yurdu Kiralamalarında1818
2Bankalara Verilen ATM Alanı Kiralama Hizmetlerinde 1818
3Sanal Ofis Kiralama Hizmetlerinde1818
4Soğuk Hava Deposu Kiralama Hizmetlerinde1818
5
Havalimanı  Terminalleri, CIP, İç Hatlar Terminali İle Mütemmimlerine Ait Kira Sözleşmesine İstinaden Yapılan Kiralama İşlemlerinde
1818
6Feribot İle Yapılan Kara Nakil Araçları Taşımacılık Hizmetlerinde 1818
7Feribot İle Kara Nakil Aracı Taşıma Hizmeti Esnasında Araç İçinde Birden Fazla Yolcu Bulunması Halinde Bu İlave Yolcular İçin Alınan Bedellerde188
8Günübirlik Yat Turu/Gezisi Hizmetlerinde1818
9Taşıma Kooperatiflerinin Hizmet Alıcıları İle Yaptığı Anlaşmalar Uyarınca Düzenleyeceği Faturalar İle Taşımacılık İşini Fiilen Gerçekleştiren Gerçek Usulde KDV Mükellefi Olan Üyelerinin Kooperatife Düzenleyeceği Faturalarda 188
10Malzemeli Yemek Servis Hizmetlerinde81
11Otel Mutfağında Hazırlanmakla Birlikte Otel Sınırları Dışında Yer Alan İftar Çadırına ….. Belediyesi Aracılığıyla Teslim Edilen Yemek Bedeli Üzerinden188
12Bilgisayarlar İle Bilgisayar İşlevi Gören Monitör Ve Tabletlerin Bakım Ve Onarımı Hizmetlerinde188
13Projeksiyon Cihazı, Yazıcı, Pos ve Barkod Cihazlarına Yönelik Bakım ve Onarım Hizmetlerinde 1818
14İletişim Araçları Kapsamında Değerlendirilen Faksların Tamir ve Bakım Hizmetlerinde 188
15Yazıcı ve Yazar Kasa Tamir ve Bakım Hizmetlerinde1818
16Lunaparkların Giriş Bedelleri İle Bu Alanlarda Yer Alan Oyuncakların Biniş Ve Kullanım Bedellerinde188
17 AVM’lerdeki Oyun Salonlarında Yer Alan Oyun Makinelerinin (Yükleme Kartları, Bozuk Para Veya Jetonla Çalışan)  Kullanım Bedellerinde1818
18Kirli Tekstil Ürünlerinin Yıkama Hizmetlerinde188
19Otobüs Terminalinde Şehirlerarası Otobüs, Minibüs ve Şehir İçi Minibüslerin Giriş Ücretleri İle Yolcu Araçlarından Alınan Otopark Ücretlerinde1818
20Site Yönetimlerine Verilen Isı Yalıtım, Mantolama Ve Boya Hizmetlerinde1818
21Sigorta Kapsamında Hane Sakinine Verilen Ancak Sigorta Şirketine Düzenlenecek; Konut Bakım, Onarım, Boya Ve Temizlik Hizmetlerinde (Malzeme Hariç) Hane Sakininin (Sigortalının) Adı, Soyadı, Hizmetin Niteliği Ve Hizmet Bedeli Bilgilerine Yer Verilmesi Ve Faturaya Poliçenin Bir Örneğinin Eklenmesi Halinde Faturalarda188
22Asansör Bakım, Onarım Ve Tamir Hizmetlerinde1818
23Kuru Temizleme, Çamaşırhane,Giyim Eşyası ve Diğer Tekstil Ürünlerini Ütüleme Hizmetlerinde 188
24Motorlu Kara Taşıtlarının Genel  Bakım Ve Onarım Hizmetleri (Kaporta, Motor, Mekanik, Elektrik Bakım Ve Onarımları, Periyodik Bakımlar, Motor Yağı Değişimleri Gibi)  1818



BAZI TESLİM VE HİZMETLERDE 31.12.2020 TARİHİNE KADAR UYGULANACAK İNDİRİMLİ KDV ORANI KONUSUNDA VERİLEN SON ÖZELGE ÖZETLERİ


 • Öğrenci Yurdu Kiralamasında Uygulanacak KDV Oranı:

Batman Defterdarlığı tarafından verilen 25.09.2020 tarih 25410040-130-E.10470 sayılı “Öğrenci Yurdu Kiralamasında KDV Oranı” konulu özelgeye göre;

 • İşyeri kiralama hizmetleri, işyeri olarak kullanılan bina, ofis, dükkan gibi taşınmazların kira sözleşmesi ile kuru mülkiyetinin kiralamasını kapsamaktadır. Bununla birlikte, taşınmazların, iktisadi bir faaliyetin icrasına tahsis edilerek ve/veya işletilmeye hazır hale getirilerek kiracıların kullanımına bırakılması halinde, bu tür kiralama işlemleri taşınmaza bağlı işletme hakkının kiralanması niteliğinde olduğundan bu işlemlerin işyeri kiralama hizmeti olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.
 • Karşılıklı imzalanan protokol gereğince, Şirketinizce tefriş edilen öğrenci yurdunun aynı amaçla kullanılmak üzere anılan Kuruma kiraya verilmesi işleminin, 2007/13033 sayılı BKK’nın geçici 6 ncı maddesi kapsamında işyeri kiralama hizmeti olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından,  işletme hakkının kiralanması niteliğindeki bu hizmete genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir. 
 • ATM Kiralama İşlemlerinde Uygulanacak KDV Oranı:

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 25.09.2020 tarih 45404237-130[I-20-182]-E.143205 sayılı “ATM kiralanma işlemlerinin iş yeri kiralama hizmetleri kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği” konulu özelgeye göre;

 • İşyeri kiralama hizmetleri, işyeri olarak kullanılan bina, ofis, dükkan gibi taşınmazların kira sözleşmesi ile kuru mülkiyetinin kiralamasını kapsamaktadır. Bununla birlikte, taşınmazların, iktisadi bir faaliyetin icrasına tahsis edilerek ve/veya işletilmeye hazır hale getirilerek kiracıların kullanımına bırakılması halinde, bu tür kiralama işlemleri taşınmaza bağlı işletme hakkının kiralanması niteliğinde olduğundan bu işlemlerin işyeri kiralama hizmeti olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.
 • Şirketinizce verilen ATM alanı kiralama hizmeti, 2007/13033 sayılı BKK’nın geçici 6 ncı maddesi kapsamında işyeri kiralama hizmeti olarak değerlendirilemeyeceğinden, genel oranda (%18) KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.
 • Projeksiyon Cihazı, Monitör, Tablet, Yazıcı, Pos Ve Barkod Cihazı Gibi Elektronik Cihazların Tamir, Bakım Ve Onarım Hizmetinde Uygulanacak KDV Oranı:

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 28.09.2020 tarih 39044742-130[Özelge]-E.709205 sayılı “Projeksiyon cihazı, monitör, tablet, yazıcı, pos ve barkod cihazı gibi elektronik cihazların tamir, bakım ve onarım hizmetinde uygulanacak KDV oranı” konulu özelgeye göre;

 • Bilgisayarlar ile bilgisayar işlevi gören monitör ve tabletlerin bakım ve onarımı hizmetlerine 2007/13033 sayılı BKK’nın geçici 6 ncı maddesi kapsamında 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 oranında; söz konusu madde kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayan projeksiyon cihazı, yazıcı, pos ve barkod cihazlarına yönelik bakım ve onarım hizmetlerine ise genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir. 
 • Feribot İle Yapılan Taşımacılık Hizmetinde KDV Oranı:

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 28.09.2020 tarih 39044742-130[Özelge]-E.709234 sayılı “Feribot ile yapılan taşımacılık hizmetinde KDV oranı” konulu özelgeye göre;

 • Feribot ile yapılan kara nakil araçları taşımacılık hizmetinin 2007/13033 sayılı BKK’nın geçici 6 ncı maddesi kapsamında yolcu taşımacılığı hizmeti olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, söz konusu hizmetlere genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.
 • Ancak, feribot ile kara nakil aracı taşıma hizmeti esnasında araç içinde birden fazla yolcu bulunması halinde bu ilave yolcular için alınan bedeller yolcu taşımacılığı hizmeti kapsamında olduğundan, fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesi kaydıyla söz konusu yolcu taşıma bedellerine 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 oranında KDV uygulanması mümkündür. 
 • Lunapark İçindeki Oyuncakların Kullanımında KDV oranı:

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 25.09.2020 tarih  76464994-130[KDV.2020.180]-E.146944 sayılı “Lunapark İçindeki Oyuncakların Kullanımında KDV oranı ” konulu özelgeye göre;

 • Lunaparkların giriş bedelleri ile bu alanlarda yer alan oyuncakların biniş ve kullanım bedellerine, anılan BKK’nın geçici 6 ncı maddesi kapsamında 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 oranında,
 • AVM’lerdeki oyun salonlarında yer alan oyun makinelerinin (yükleme kartları, bozuk para veya jetonla çalışan)  kullanım bedellerinde ise genel oranda (%18)

KDV uygulanması gerekmektedir.  

 • Günübirlik Yat Turu Hizmetinde KDV Oranı:

  Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 25.09.2020 tarih  76464994-130[KDV.2020.206]-E.146942 sayılı “Günübirlik Yat Turu Hizmetinde KDV Oranı” konulu özelgeye göre;

 • Şirketinizce gerçekleştirilen günübirlik yat turu/gezisi hizmetinin, 2007/13033 sayılı BKK’nın geçici 6 ncı maddesi kapsamında “yolcu taşımacılığı hizmeti” olarak değerlendirilmesi mümkün olmayıp, söz konusu hizmet genel oranda (%18) KDV’ye tabidir. 
 • Kooperatifin üyeleri vasıtasıyla vermiş olduğu servis taşımacılığında uygulanacak KDV oranı:

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 25.09.2020 tarih 45404237-130[I-20-208]-E.142959 sayılı “Kooperatifin üyeleri vasıtasıyla vermiş olduğu servis taşımacılığında uygulanacak KDV oranı” konulu özelgeye göre;

 • Yolcu taşımacılığı kapsamında değerlendirilen servis taşımacılığı hizmetlerine 31/7/2020 tarihinden itibaren 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 oranında KDV uygulanması gerektiğinden, bu tarihler arasında gerçekleştirilen söz konusu hizmetler için Kooperatifinizin hizmet alıcıları ile yaptığı anlaşmalar uyarınca düzenleyeceği faturalar ile taşımacılık işini fiilen gerçekleştiren gerçek usulde KDV mükellefi olan üyelerinizin Kooperatifinize düzenleyeceği faturalarda %8 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir. 
 • Kirli Tekstil Ürünlerini Hijyenik Endüstriyel Yıkama Hizmetinde KDV Oranı:

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 24.09.2020 tarih 39044742-130[Özelge]-E.704582 “ Kirli tekstil ürünlerini hijyenik endüstriyel yıkama hizmetinde KDV oranı” konulu özelgeye göre;

 • Şirketinize ait yıkama fabrikasında verilen kirli tekstil ürünlerinin yıkama hizmetleri, anılan BKK’nın geçici 6 ncı maddesinde yer alan çamaşırhane hizmetleri kapsamında 31/7/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 oranında KDV’ye tabi bulunmaktadır. 
 • Terminal ve Tatilpark Giriş Ücretlerinde KDV Oranı:

Yalova Defterdarlığı tarafından verilen 24.09.2020 tarih  42152853-130-E.10949 “Terminal ve Tatilpark Giriş Ücretlerinde KDV Oranı” konulu özelgeye göre;

 • Şirketinizce işletilen ……. Şehirlerarası Otobüs Terminalinde şehirlerarası otobüs, minibüs ve şehir içi minibüslerin giriş ücretleri ile yolcu araçlarından alınan otopark ücretleri, 2007/13033 sayılı BKK’nın geçici 6 ncı maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğinden söz konusu hizmetlere genel oranda (%18),
 • … İşletmeleri Genel Müdürlüğünden ihale yoluyla kiralanarak işletilen birimlerin konaklama tesisi niteliğini haiz olduğunun yukarıdaki belgelerden biriyle tevsik edilebilmesi kaydıyla, bu birimlerde verilen geceleme hizmetine %8 [2007/13033 sayılı BKK’nın geçici 6 ncı maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi uyarınca, 31/7/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasındaki (bu tarihler dahil) geceleme hizmetlerine %1] oranında, geceleme içermeyen (piknik, plaj vb.) hizmetlere ise genel oranda (%18),

KDV uygulanması gerekmektedir.  

 • Sanal Ofis Kiralama Hizmetinde Uygulanması Gereken KDV Oranı:

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 24.09.2020 tarih 39044742-130[özelge]-E.702055 “Sanal ofis kiralama hizmetinde uygulanması gereken KDV oranı” konulu özelgeye göre;

 • Bu çerçevede, işyeri kiralama hizmetleri, işyeri olarak kullanılan bina, ofis, dükkân gibi taşınmazların kira sözleşmesi ile kuru mülkiyetinin kiralamasını kapsamaktadır.
 • Sanal ofis hizmetleri ise, sabit bir işyerinin sürekli olarak kullanılmak üzere kiralanmasından ziyade, kişi ve kurumların (şirketler, dernekler vb.) iş ve işlemlerinde adres bildirim ihtiyacına cevap vermek üzere aynı yerin aynı dönemde (farklı zaman dilimlerinde, günlük veya saatlik olarak) birden fazla kişinin kullanımına tahsis edilmesi suretiyle sunulan; bunun yanı sıra bu kişi ve kurumlara posta hizmeti sağlamak, faks, telefon ve sekreterlik hizmeti vermek veya belirli sürelerde toplantı salonlarını tahsis etmek gibi farklı fonksiyonlar da içerebilen bir hizmet türüdür.
 • Bu bağlamda, Şirketiniz tarafından verilen sanal ofis hizmeti, 2007/13033 sayılı BKK’nın geçici 6 ncı maddesinin (1/a) bendi kapsamında işyeri kiralama hizmeti olarak değerlendirilemeyeceğinden, bu hizmete genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir. 
 • Site Yönetimine Verilen Isı Yalıtım, Mantolama Ve Boya Hizmetinde Uygulanacak KDV Oranı:

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 23.09.2020 tarih 45404237-130[I-20-190]-E.141328 sayılı “ Site yönetimine verilen ısı yalıtım, mantolama ve boya hizmetinde uygulanacak KDV oranı” konulu özelgeye göre;

 • Site yönetimlerine verilen ısı yalıtım, mantolama ve boya hizmetleri, 2007/13033 sayılı BKK’ya ekli (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından ve anılan BKK’nın geçici 6 ncı maddesi uyarınca hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç) kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, söz konusu hizmetlere genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir. 
 • Soğuk Hava Depolama Hizmetinde KDV Oranı:

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 21.09.2020 tarih 39044742-130[Özelge]-E.690837 sayılı “Soğuk hava depolama hizmetinde KDV oranı “ konulu özelgeye göre;

 • Şirketinizce gerçekleştirilen soğuk hava depolama hizmetinin, 2007/13033 sayılı BKK’nın geçici 6 ncı maddesi kapsamında “işyeri kiralama hizmeti” olarak değerlendirilmesi mümkün olmadığından, söz konusu hizmette genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektir. 
 • Hane Sakinlerine Verilen Konut Bakım, Onarım Hizmetlerinde KDV Oranı:

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 21.09.2020 tarih 76464994-130[KDV.2020.210]-E.144311 sayılı “Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım hizmetlerinde KDV oranı “ konulu özelgeye göre;

 • Buna göre, konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri 2007/13033 sayılı BKK’ya ekli (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından genel oranda (%18) KDV’ye tabi olmakla birlikte, anılan BKK’nın geçici 6 ncı maddesi uyarınca fiilen hane sakinlerine verdiğiniz konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetlerine (malzemeler hariç) ait faturada hizmet verilen hane sakininin (sigortalı) adı, soyadı, hizmetin niteliği ve hizmet bedeli bilgilerine yer verilmesi ve faturaya poliçenin bir örneğinin eklenmesi suretiyle 31/7/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 oranında KDV uygulanması mümkündür. 
 • İşyeri Kiralama (Havalimanı Terminalleri) Hizmetlerine Uygulanacak KDV Oranı:

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 16.09.2020 tarih 76464994-130[KDV.2020.212]-E.142415 sayılı “İşyeri kiralama hizmetlerine uygulanacak KDV oranı“ konulu özelgeye göre;

 • İşyeri kiralama hizmetleri, işyeri olarak kullanılan bina, ofis, dükkân gibi taşınmazların kira sözleşmesi ile kuru mülkiyetinin kiralamasını kapsamaktadır. Bununla birlikte, taşınmazların, iktisadi bir faaliyetin icrasına tahsis edilerek ve/veya işletilmeye hazır hale getirilerek kiracıların kullanımına bırakılması halinde, bu tür kiralama işlemleri taşınmaza bağlı işletme hakkının kiralanması niteliğinde olduğundan bu işlemlerin işyeri kiralama hizmeti olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.
 • Bu bağlamda, …. İşletmesi Genel Müdürlüğü ile Şirketiniz arasında imzalanan “…. Havalimanı 1. ve 2. Etap Dış Hatlar Terminalleri, CIP, İç Hatlar Terminali ile Mütemmimlerine Ait Kira Sözleşmesi”ne istinaden yapılan kiralama işlemi, işletme hakkının kiralanması mahiyetinde olduğundan, 2007/13033 sayılı BKK’nın geçici 6 ncı maddesi kapsamında olmayan bu hizmete genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir. 
 • Asansör Bakım ve Onarım Hizmetlerinde KDV Oranı:

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 03.09.2020 tarih 84974990-130[KDV5/I/28/2020/91]-E.231360 sayılı “  Asansör Bakım ve Onarım Hizmetlerinde KDV Oranı Hk. “ konulu özelgeye göre;

 • 31/7/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile 2007/13033 sayılı BKK’ya eklenen geçici 6 ncı maddenin (1) numaralı fıkrasının (ö) bendi uyarınca hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetlerinde (malzemeler hariç) KDV oranı 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8’e indirilmiştir.
 • asansör bakım, onarım ve tamir hizmetleri, 2007/13033 sayılı BKK’nın geçici 6 ncı maddesinin (1) numaralı fıkrasının (ö) bendi kapsamında olmadığından genel oranda (%18) KDV’ye tabi bulunmaktadır. 
 • Kuru Temizleme Ve Ütü Hizmetlerinde Uygulanması Gereken KDV Oranı:

  İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 03.09.2020 tarih 39044742-130[Özelge]-E.648137 sayılı “Kuru temizleme ve ütü hizmetlerinde uygulanması gereken KDV oranı hk.” konulu özelgeye göre;

 • Diğer taraftan, 31/7/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile 2007/13033 sayılı BKK’ya eklenen geçici 6 ncı maddenin (1/f) bendiyle kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetlerinde KDV oranı 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8’e indirilmiştir.
 • Buna göre, kuru temizleme ve ütü hizmetleri, 2007/13033 sayılı BKK eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından genel oranda (%18) KDV’ye tabi olup, anılan BKK’nın geçici 6 ncı maddesi uyarınca söz konusu hizmetlere 31/7/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 KDV oranı uygulanacaktır. 
 • Motorlu Kara Taşıtlarının Genel Bakım Ve Onarım Hizmetinde Uygulanacak KDV Oranı:

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 03.09.2020 tarih 76464994-130[KDV.2020.204]-E.135834  sayılı “Motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarım hizmetinde uygulanacak KDV oranı” konulu özelgeye göre;

 • Diğer taraftan, 31/7/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile 2007/13033 sayılı BKK’ya eklenen geçici 6 ncı maddenin (1/o) bendiyle motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç) hizmetlerinde KDV oranı 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8’e indirilmiştir.
 • Buna göre, motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarım hizmetleri (kaporta, motor, mekanik, elektrik bakım ve onarımları, periyodik bakımlar, motor yağı değişimleri gibi)  2007/13033 sayılı BKK’ya eklenen geçici 6 ncı madde kapsamında değerlendirilemeyeceğinden genel oranda (%18) KDV’ye tabi bulunmaktadır. 
 • Malzemeli Yemek Hizmet Bedelinde KDV Oran Uygulaması:

Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 28.08.2020 tarih 66523654-130[ÖZG-25-2020]-E.42730 sayılı “Malzemeli yemek hizmet bedelinde KDV oran uygulaması” konulu özelgeye göre;

 • Şirketiniz tarafından kamu ve özel hastanelere 1/7/2020-30/7/2020 tarihleri arasında verilen malzemeli yemek servisi hizmeti için %8,
 • 31/7/2020 tarihinden itibaren verilecek malzemeli yemek servisi hizmeti için 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %1

oranında KDV uygulanması gerekmektedir.

 • Öte yandan, 1/1/2020-30/7/2020 tarihleri arasında gerçekleşen hizmetlere ilişkin faturalarda (fatura 31/7/2020 veya müteakip tarihlerde düzenlense dahi) %8 oranında KDV hesaplanması gerektiği tabiidir.
 • Otel Dışında Yemek Teslimine Uygulanacak KDV Oranı:

Balıkesir Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 18.08.2020 tarih 75766797-130[2019/1795]-E.56713 sayılı “Otel dışında yemek teslimine uygulanacak KDV oranı ” konulu özelgeye göre;

 • Söz konusu Kararname eki (II) sayılı listenin B/24 üncü sırası gereğince gazino, açık hava gazinosu, bar, dans salonu, diskotek, pavyon, taverna, birahane, kokteyl salonu ve benzeri yerler hariç olmak üzere kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç) verilen hizmetlerin (bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç) KDV oranı % 8 olarak uygulanmaktadır.
 • Bu çerçevede, otelinizin mutfağında hazırlanmakla birlikte otel sınırlarınız dışında yer alan iftar çadırına ….. Belediyesi aracılığıyla teslim edilen yemek bedeli üzerinden % 8 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.
 • Faks, Yazıcı, Yazar Kasa Tamir Bakımlarında KDV Oranı:

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 07.09.2020 tarih 26696128-130[28-2020/21]-E.36761 sayılı “Faks, Yazıcı, Yazar Kasa tamir bakımlarında KDV oranı ” konulu özelgeye göre;

 • Diğer taraftan, 31/7/2020 tarihli ve 31202 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren 2812 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının 1 inci maddesi ile 2007/13033 sayılı BKK’ya eklenen geçici 6 ncı maddenin (1/l) bendiyle bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç) hizmetlerinde KDV oranı 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8’e indirilmiştir.
 • Buna göre, iletişim araçları kapsamında değerlendirilen faksların tamir ve bakım hizmetlerine 2007/13033 sayılı BKK’nın geçici 6 ncı maddesi kapsamında 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) %8 oranında; söz konusu madde kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayan yazıcı ve yazar kasa tamir ve bakım hizmetlerine ise genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

KAYNAK: GİB Özelgeler (www.gib.gov.tr)

Bir cevap yazın