2020-110-Veri Sorumlularının Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Duyuru

Tarih              : 01.10.2020

Sayı                : 2020-110

Konu              : Veri Sorumlularının Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) Kayıt Yükümlülüğü Hakkında Duyuru Bilindiği gibi; Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 23.06.2020 tarihli duyurusuna göre, yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için verilen süre 30.09.2020 tarihinde sona ermiştir.   Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yayınlanan 01.10.2020 tarihli duyuruda; 

  • VERBİS’e kayıt zorunluluğu kapsamında olduğu halde, 01.10.2020 tarihi itibariyle henüz Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kayıt başvurusunda bulunmayan veya başvuruda bulunduğu halde bildirimini tamamlamayan veri sorumlularının bulunduğu, 
  • VERBİS’e kayıt işlemlerinin halen devam etmekle birlikte, 
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda; COVID-19 ile mücadele kapsamında fiili, teknik ya da hukuki imkânsızlık nedeniyle bazı veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getiremediği göz önüne alınarak, 
  • Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmemiş olan veri sorumlularına bu durumun bir yazı ile bildirileceği, 
  • Söz konusu yazıyla Kurul tarafından kendilerine bildirilen süre içerisinde, ilgili veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri gerektiği,

  Kamuoyuna açıklanmıştır.

Bir cevap yazın