2020-109-Mevduat Faizlerinde Uygulanan Gelir Vergisi Tevkifat Oranları İndirildi

Tarih              : 30.09.2020

Sayı                : 2020-109

Konu              : Mevduat Faizlerinde Uygulanan Gelir Vergisi Tevkifat Oranları İndirildi


30.09.2020 tarih 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.09.2020 tarih 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 22.07.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Karar’a eklenilen Geçici 2’inci madde ile mevduat faizlerinden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67’inci maddesine göre yapılmakta olan Gelir Vergisi tevkifat oranlarında 30.09.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere indirim yapılmıştır. Buna göre; değişiklik öncesi uygulanan ve değişiklik sonrası uygulanacak olan tevkifat oranları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN GEÇİCİ 67’İNCİ MADDESİNE GÖRE GELİR VERGİSİ TEVKİFATINA ESAS KAZANÇ TÜRÜDEĞİŞİKLİK ÖNCESİ TEVKİFAT ORANI (%)YENİ (31.12.2020 TARİHİNE KADAR)UYGULANACAK TEVKİFAT ORANI (%)
I)- MEVDUAT FAİZLERİ
i)- Vadesiz Ve İhbarlı Hesaplar İle 6 Aya Kadar (6 Ay Dahil) Vadeli Hesaplarda155
ii)-  1 Yıla Kadar (1 Yıl Dahil) Vadeli Hesaplarda123
iii)- 1 Yıldan Uzun Vadeli Hesaplarda100
iv)- Enflasyon Oranına Bağlı Olarak Değişken Faiz Oranı Uygulanan 1 Yıldan Uzun Vadeli Hesaplarda00
II)- KATILIM BANKALARI TARAFINDAN ÖDENEN KAR PAYLARI
i)-Vadesiz, İhbarlı Ve Özel Cari Hesaplar İle 6 Aya Kadar (6 Ay Dahil) Vadeli Hesaplarda155
ii)-  1 Yıla Kadar (1 Yıl Dahil) Vadeli Hesaplarda123
iii)- 1 Yıldan Uzun Vadeli Hesaplarda00

Bir cevap yazın