2020-107-Döviz ve Fiziki Teslimat Olmayan Altın Satışlarında BSMV Oranı İndirildi

Tarih              : 30.09.2020

Sayı                : 2020-107

Konu              : Döviz ve Fiziki Teslimat Olmayan Altın Satışlarında BSMV Oranı İndirildi 30.09.2020 tarih 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.09.2020 tarih 3031 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; kambiyo muamelelerinde satış tutarı üzerinden 24.05.2020 tarihinden itibaren %1 olarak uygulanan Banka Ve Sigorta Muameleleri Vergisi Oranı (BSMV)  30.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmak üzere; %1’den binde 2’ye indirilmiştir.   Bilindiği gibi daha önceden 24.05.2020 tarih  31136 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23.05.2020 tarih 2568 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 6802 sayılı sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 33’üncü maddesinde yer alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) nispetlerinin tespitine ilişkin 28.08.1998 tarih 1998/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda değişiklik yapılarak, kambiyo işlemlerinden alınan vergi oranı binde 1’den  % 1’ e çıkarılmıştı.   Aşağıda belirtilen kambiyo muamelelerinde bir oran değişikliği yapılmadığından, satış tutarı üzerinden % 0 olarak uygulanmaya devam edilecektir.  

  • Bankalar ile yetkili müesseselerin kendi  aralarında  veya  birbirlerine  yaptıkları kambiyo satışları,
  • Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan kambiyo satışları,
  • Döviz kredisinin  ödenmesine  yönelik  olarak,  döviz  kredisi  kullanılan  ya  da kullanımına  aracılık  eden  banka  tarafından  kredi  borçlusuna  yapılan  kambiyo satışları,
  • Sanayi sicil belgesini haiz işletmelere yapılan kambiyo satışları,
  • İhracatçı Birliklerine üye olan ihracatçılara yapılan kambiyo satışları

  Buna göre; 30.09.2020 tarihinden itibaren yapılacak; 

  • Döviz satışlarında,
  • Fiziki teslimat olmaksızın yapılan altın satış işlemlerinde,

             Satış tutarı üzerinden binde 2 oranında BSMV tahsil edilecektir.

Bir cevap yazın