Binek Otomobillerine Uygulanan ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapıldı

Tarih              : 31.08.2020

Sayı                : 2020-173

Konu              : Binek Otomobillerine Uygulanan ÖTV Oranlarında Değişiklik Yapıldı

30.08.2020 tarih 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.08.2020 tarih 2912 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazılarının ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile ÖTV oranları aşağıda özetlendiği şekilde yeniden tespit edilmiştir.

1- Motor Silindir Hacmi 1600 cm3’ü Geçmeyen Binek Otomobilleri:

  • 600 cm3 altı araçların ÖTV oranlarında bir değişiklik yapılmazken, tarifede yer alan ÖTV’ye esas matrah tutarı 70.000 TL üst sınır 85.000 TL’ye, 120.000 TL’lik üst sınır da 130.000 TL’ye yükseltilmiştir.
  • Böylelikle, karar öncesi vergisiz fiyatı 80.000 TL olan otomobil için %50’lik ÖTV oranı uygulanmakta iken değişiklik sonrası %45’lik oran uygulanacaktır.
  • ÖTV’ye esas matrahı 130.000 TL üzerinde olan araçlara uygulanmakta olan %60 oran ise %80’e çıkarılmıştır.

2- Motor Silindir Hacmi 1.600 – 2.000 cm3 Arasında Olan Binek Otomobilleri:

a)- Elektrikli Motoru Da Olanlarda Elektrik Motor Gücü 50 kW’ ı Geçip Motor Silindir Hacmi 1800 cm3 Geçmeyenler:

  • ÖTV’ye esas matrahı 135.000 TL üzerinde olan binek otomobillerine uygulanan %60 oran %80’ e çıkarılmıştır.

b)- Elektrikli Motoru Da Olanlarda Elektrik Motor Gücü 50 kW’ ı Geçip Motor Silindir Hacmi 1800 cm3 Geçenler:

  • ÖTV matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar için ÖTV oranı %100’den %130’a; 170.000 TL’yi aşanlar için ÖTV oranı %110’dan %150’ye yükseltilmiştir. 

3- Motor Silindir Hacmi 2000 cm3’ü Geçenler:

a)- Elektrikli Motoru Da Olanlarda Elektrik Motor Gücü 100 kW’ ı Geçip Motor Silindir Hacmi 2500 cm3 Geçmeyenler:

  • ÖTV matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar için ÖTV oranı %100’den %130’a; 170.000 TL’yi aşanlar için ÖTV oranı %110’dan %150’ye yükseltilmiştir. 


b)- Elektrikli Motoru Da Olanlarda Elektrik Motor Gücü 100 kW’ ı Geçip Motor Silindir Hacmi 2500 cm3 Geçenler:

  • Bu grupta yer alan araçlara uygulanmakta olan %160 ÖTV oranı, %220’ye çıkarılmıştır.

 Bazı binek otomobillerinin ÖTV matrahlarına esas tutarlar ile ÖTV oranı değişikliğine ilişkin tablo ekte yer almaktadır.
 

Bir cevap yazın