2020-101-İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine İlişkin Usullerde Değişiklik Yapıldı

28.08.2020 tarih 31227 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No:2018-32/48)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:2020-32/58) yayımlandı.

Yapılan değişiklik ile; daha önceden  2019-32/56 sayılı Tebliğ ile 31.12.2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere  2018-32/48 sayılı Tebliğin 3’üncü maddesinin 2’inci fıkrasına eklenilen (ğ) bendi maddeden çıkarılmıştır.

Buna göre; ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde, ödeme şekillerinden birisi olarak sayılan “ Banka Ödeme Yükümlülüğü (BPO)” 28.08.2020 tarihinden itibaren ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde ödeme şekli olarak kabul edilmeyecektir.

İhracat işlemlerine ilişkin bedellerin aşağıdaki ödeme şekillerinden birine göre veya banka aracılığı ile 180 gün içinde yurda getirilme zorunluluğu halen devam etmektedir.

a) Akreditifli Ödeme,
b) Vesaik Mukabili Ödeme,
c) Mal Mukabili Ödeme,
d) Kabul Kredili Akreditifli Ödeme,
e) Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme,
f) Kabul Kredili Mal Mukabili Ödeme,
g) Peşin Ödeme.

Bir cevap yazın