ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SAYI: 2020/14)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2020/14)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 10/A maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Kredi büyüme oranları bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen koşulları sağlayan bankaların yabancı para yükümlülükleri için ise aşağıdaki oranlar uygulanır:

MADDE 3 – Bu Tebliğ 10/7/2020 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
25/12/201328862
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
1-26/3/201428953
2-25/7/201429071
3-3/1/201529225
4-12/3/201529293
5-30/5/201529371
6-29/8/201529460
7-26/12/201529574
8-9/1/201629588
9-10/8/201629797
10-7/9/201629824
11-22/10/201629865
12-1/11/201629875
13-19/11/201629893
14-26/11/201629900
15-11/1/201729945
16-8/11/201730234
17-9/5/201830416
18-9/8/201830504
19-14/8/201830509
20-22/12/201830633
21-19/1/201930660
22-16/2/201930688
23-20/4/201930751
24-11/5/201930771
25-28/5/201930787
26-22/6/201930809
27-7/8/201930855
28-20/8/201930864
29-21/9/201930895
30-9/12/201930973
31-28/12/201930992
32-18/1/202031012
33-7/3/202031061
34-18/3/202031072
35-20/6/202031161

Bir cevap yazın