TÜRK EXİMBANK Kısa vadeli İhraçat Kredileri

Reeskont Kredisi nedir?

Mal ve döviz kazandırıcı hizmet ihracatında bulunan firmalarımız için uygun maliyetli finansman sağlanması amacıyla, T.C Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde, Bankamıza tanınan limit çerçevesinde kullandırılan TL/Döviz Kredisi programıdır.

KOBİ İhracata Hazırlık Kredisi Nedir?

İhracatçı KOBİ’lerimize ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üretici) imalatçı KOBİ’lerimize yönelik kullandırdığımız İhracata Hazırlık Kredisidir.

İhracata Hazırlık Kredisi Nedir?

İhracata Hazırlık Kredisi Programımız ile Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) hariç, ihracatçılarımızın ve ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçılarımızın uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerini artırıyor, ihracata hazırlık aşamasındaki finansman ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

Sevk Sonrası Reeskont Kredisi nedir?

İhracatçı, imalatçı ihracatçı, ihracata yönelik mal üreten imalatçıların sevk sonrası ihracatın finansmanı amacıyla vadeli satışlarından doğan ihracat alacaklarına ilişkin yabancı para üzerinden düzenlenen senet ve belgeler karşılığında Türk menşeli malların serbest dövizle, kesin olarak ihracından sonra ihracat alacaklarınızı iskonto ediyor, sevk sonrası dönemde finansman ihtiyacınızı karşılıyoruz.

Sigortalı Alacağın Teminatına Dayalı Kredi Programı nedir?

Program kapsamında Türk Eximbank tarafından sigortalanan vadeli alacaklar teminata alınarak ihracatçı firmalara sevkiyat vadesinden bağımsız kredi kullandırım imkanı sunulmaktadır.

Vade, faiz ve kar payı oranları için tıklayınız.  TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın