TÜRK EXİMBANK Orta ve Uzun İhraçat Kredileri

İhracata yönelik işletme sermayesi kredisi nedir?

İhracata Yönelik İşletme Sermayesi Kredisi programımız kapsamında kredi başvuru tarihinden azami 180 gün öncesine kadar olan sürede gerçekleştirdiğiniz hammadde, ara malı alımı, nihai mal, nihai ürün ve 1 aylık dönem için elektrik, su, doğal gaz, personel masrafları gibi işletme sermayesi ihtiyaçlarınızı finanse ediyoruz.

Katılım Finans Yatırım Kredisi Nedir?

Katılım finansman modeli uygulamalarından murabaha yöntemiyle sermaye malı harcamaları finanse edilmektedir. 

Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı nedir?

Yurt Dışı Teminat Mektubu Programı kapsamında, müteahhitlik ve gemi inşa sektöründe faaliyet gösteren firmalar ile yurt içinde ihracata yönelik yatırım malı üretimi yapan firmaların mevcut pazarlarda kalıcılığının sağlanmasının yanı sıra yeni pazarlara açılmaları ve yurt dışında daha fazla iş üstlenmelerinin önünün açılmasını teminen Türk Eximbank tarafından söz konusu firmaların yurt dışı işlerinde ihtiyaç duydukları teminat mektupları düzenlenecektir.

Program kapsamında yurtdışı işveren ihale makamına/alıcı firmaya ya da işveren makamın/alıcı firmanın bankasına muhatap;

  • Geçici teminat mektubu,
  • Avans teminat mektubu,
  • Kesin teminat mektubu ve
  • Teminat akreditifi (Stand-by L/C) talepleri karşılanabilecektir.

Yurt Dışı Mağazalar Yatırım Kredisi nedir?

Türk firmalarının yurt dışında marka tanıtım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kendi markaları ile yurt dışında açacakları mağazalar için gerekli yatırım harcamaları ile değişik pazarlarda Türk menşeili her türlü tüketim malı niteliğindeki ürünleri doğrudan pazarlaması amacıyla, herhangi bir ülkede değişik ürünlerin sergilendiği çeşitli bölümleri içeren satış mağazaları ile bir ya da birden fazla firmanın bir araya gelerek kuracakları alışveriş merkezleri oluşturulmasına yönelik yatırım harcamalarını finanse ediyoruz.

Finansal Kiralama Şirketlerine Yönelik Kredi Nedir?

Finansal Kiralama Şirketlerine Yönelik Kredi (FKŞYK) ihracatçı, imalatçı-ihracatçı, ihraç kaydıyla nihai mal üretimi yapan ve ihracatçı aracılığı ile bu malını ihraç eden imalatçı, Türkiye’de kurulu serbest bölgelerde mukim olan ve üçüncü ülkelere (Türkiye’deki diğer serbest bölgeler ve Türkiye hariç) mal ve hizmet satışı yapan, döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyet yürüten firmaların; ilgili mevzuat uyarınca ihracı yasaklanan mallar dışında kalan Türk menşeli malların ihracı/satışı ve döviz kazandırıcı hizmet ihracı taahhüdü karşılığında, finansal kiralama yoluyla yapacakları yatırımların finanse edilmesi amacıyla ve Finansal Kiralama Şirketleri aracılığıyla kullandırılan kredi programıdır.

Vade, faiz ve kar payı oranları için tıklayınız.  TIKLAYINIZ.

Bir cevap yazın