SÜT İNEKLERİNİN BESLENME

Hayvancılıktan para kazanmanın yolu dengeli ve ucuz beslemeden geçer. Süt sığırcılığında besleme çok önemlidir. Beslemeye ve yemlemeye ayrılan para toplam masrafların % 60-70’ini oluşturur.

Aynı zamanda besleme süt verimini ve kalitesini etkiler. Holsten vb. kültür ırkları belli bir verim yönünde geliştirildikleri için yetersiz beslemeye şiddetli tepki gösterirler.

Örneğin küçük bir stres veya besleme hataları hayvanların verimlerini büyük oranda etkiler.

Yemleri iki ana gruba ayırabiliriz.

1-Kaba yemler: lif bakımından zengin fakat besin maddelerince fakir(kuru otlar, samanlar, çayır mera otları,posalar, silajlar)

2-Yoğun yada kuvvetli yemler: lif bakımından fakir besin maddeleri veya enerji bakımından zengin(fabrika yemleri, tahıl taneleri, yağlı tohum küspeleri, yağ, melas, değirmen yan ürünleri)     

Tarım ve Orman Bakanlığ Hayvancılık konusunda içeriklere ulaşmak için  TIKLAYINIZ.   

Tarım ve Orman Bakanlığ Hayvancılık Destekleri ulaşmak için  TIKLAYINIZ.

   

Bir cevap yazın